Alexia Sweet Potato Fries, Frozen

$5.50

Sweet and savoury sweet potato fries made with sea salt.

425g